• banner03
  • banner04
  • banner02
  • banner01

eee

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4238: αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.

pdf100

pdf100